Polica & stalak

Stalak može imati svaki kupac koji izrazi želju za stalkom. Za sezonske kupce stalak se na kraju sezone vraća na "oporavak" ili farbanje...kako bi dogodine dobili novi.

Stalak za kupce na kontinentu ili na moru koji rade tokom cijele godine takodjer je besplatan.
Zamjeniti ga se može po dogovoru.