Suvenir vrećice 1-4NOVA CIJENA KOMPLETA: 2,50kn
NOVA CIJENA KOMPLETA: 2,80kn
NOVA CIJENA KOMPLETA: 3,40kn
NOVA CIJENA KOMPLETA: 3,80kn
"EASY FAMILY" SVI ŠAVOVI UKRASNI. U PONUDI JE BIJELA TKANINA
ZA KOJE I VRIJEDE NAVEDENE CIJENE. OD "ŽUTICE" NATUR MATERIJAL JE 25% SKUPLJA
SAMA VREĆICA, ODNOSNO 15% SKUPLJA KOMPLET VREĆICA.


"SIMPLY FAMILY" GORNJI ŠAV UKRASNI. U PONUDI JE BIJELA TKANINA
ZA KOJE I VRIJEDE NAVEDENE CIJENE. OD "ŽUTICE" NATUR MATERIJAL JE 25% SKUPLJA
SAMA VREĆICA, ODNOSNO 15% SKUPLJA KOMPLET VREĆICA.


NOVA CIJENA KOMPLETA: 3,10kn
NOVA CIJENA KOMPLETA: 3,50kn

NOVA CIJENA KOMPLETA: 3,90kn
NOVA CIJENA KOMPLETA: 4,50kn


"CLASSIC FAMILY" GORNJI ŠAV KLASIČAN - JEDNA IGLA. U PONUDI JE BIJELA TKANINA
ZA KOJE I VRIJEDE NAVEDENE CIJENE. OD "ŽUTICE" NATUR MATERIJAL JE 25% SKUPLJA
SAMA VREĆICA, ODNOSNO 15% SKUPLJA KOMPLET VREĆICA.
NOVA CIJENA KOMPLETA: 9,00kn
NOVA CIJENA KOMPLETA: 6,00kn
"BAG FAMILY" VRPCA "UŠIVENA" U PORUB VREĆICE 4cm OD VRHA.
U PONUDI JE BIJELA TKANINA
ZA KOJE I VRIJEDE NAVEDENE CIJENE. OD "ŽUTICE" NATUR MATERIJAL JE 25% SKUPLJA
SAMA VREĆICA, ODNOSNO 15% SKUPLJA KOMPLET VREĆICA.