TISAK & MOTIVI

ISPOD, IZNAD ILI NA SLICI  UPISUJEMO TEKST PO ŽELJI
N A P O M E N A:  Vi sami možete poslati neku svoju fotografiju ili sliku u .jpg-u ili logo u nekom vektorskom obliku.
.
SLIKE GRADOVA NIJE DOZVOLJENO KOPIRATI I KORISTITI-ORGINALNI RADOVI NAŠE SU VLASNIŠTVO